4. kvadrant Vítězného náměstí
Mezinárodní architektonická soutěž
Praha - Česká republika

4. Quadrant

Příběh

Již před 100 lety vznikl urbanistický koncept Antonína Engela, podle kterého byly postupně vystavěny Dejvice. Struktura území je založena  na osové, symetrické kompozici s ústředním prostorem Vítězného náměstí, od kterého se vše odvíjí. Severozápadní kvadrant Vítězného náměstí však není dodnes zastavěn, náměstí není uzavřeno a původní urbanistická koncepce ztrácí na čitelnosti. Společnost Fourth Quadrant s.r.o. společně s Vysokou školou chemicko-technologickou plánují toto prázdné místo dostavět dle plánu architekta Engela.

Dostavba 4. kvadrantu

Severozápadní kvadrant Vítězného náměstí je od 1. poloviny 20. století určen k zastavění. Forma zástavby byla nastavena již v urbanistickém konceptu Antonína Engela, který se promítl i do platného územního plánu Prahy.

Hledání návrhu

Architektonické řešení dostavby 4. kvadrantu bude hledáno v mezinárodní architektonické soutěži, která je připravována ve spolupráci s hlavním městem Prahou, městskou částí Praha 6 a dalšími hlavními aktéry v území. Vyhlašovatelem soutěže bude společnost Fourth Quadrant s.r.o.

Tři plány pro Dejvice

Soutěž naváže na Engelův urbanistický koncept, ale i na záměry Prahy na revitalizaci Vítězného náměstí a rozvoj veřejných prostranství Kampusu Dejvice. 

Jak se můžete zapojit?

Místní obyvatelé, studenti a pedagogové, živnostníci, zaměstnanci místních firem a institucí v okolí a další uživatelky a uživatelé území mají jedinečnou zkušenost s Vítězným náměstím a jeho okolím. Dobře znají hodnoty a problém území, které mohou být pro každou demografickou skupinu a každý typ uživatelů jiné.

Průběh soutěže a zapojení veřejnosti a hlavních aktérů

Výsledky soutěže můžete ovlivnit ve dvou fázích - v rámci přípravy podkladů soutěže a v rámci poslední fáze soutěže, kdy proběhne konzultace vybraných návrhů.

příprava soutěže
zapojení veřejnosti do přípravy podkladů soutěže
květen – ⁠červen 2022
výběr účastníků SW 1/2 srpna – září 2022
1. fáze soutěže říjen 2022 – leden 2023
2. fáze soutěže a výstava soutěžních návrhů
konzultace vybraných návrhů
leden – květen 2023

Jak se můžete zapojit do přípravy podkladů soutěže?

Veřejnost již byla zapojena do přípravy soutěže na revitalizaci Vítězného náměstí a v rámci analýzy území veřejných prostranství Kampusu Dejvice. Výsledky těchto šetření budou podkladem pro zadání soutěže na dostavbu 4. kvadrantu.

Osobně v infostánku

O Vaše postřehy jste se s námi mohli podělit od 24. do 28. 5. 2022 v infostánku, který byl umístěn při vyústění Technické ulice do Vítězného náměstí. Infostánek byl otevřen ve všední dny od 13:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 14:00 hodin.

On-line dotazník s mapou

Od 24. května do 17. června 2022 bylo možné se s námi podělit o Vaše hodnocení současného stavu zájmového území vyplněním on-line dotazníku s mapou. Dotazník je již uzavřený, jeho výsledky budou zpracování zveřejněny na stránkách soutěže.

Staňte se členem konzultační skupiny

Členem konzultační skupiny se mohl stát, kromě zástupců hlavních aktérů, i každý aktivní občan, který měl zájem zapojit se do konzultace podkladů soutěže. Děkujeme všem, kteří jsme se do konzultační skupiny přihlásili. 10. června obdrželi členové konzultační skupiny rámcové záadní soutěže, ke kterému měli následně do 24. června možnost se vyjádřit. První setkání konzultační skupiny proběhlo 17. června v Národní technické knihovně formou výstavy, druhé setkání proběhlo 27. června online.

 

Pokud se chcete stát členem/kou konzultační skupiny, napište na info@4kvadrant.cz, oslovíme Vás ve fázi konzultace vybraných návrhů. 

Zpráva z konzultace

Jak budou Vaše postřehy využity?

Všechny postřehy a komentáře budou shrnuty do závěrečné zprávy, která bude jedním z podkladů soutěže.

Komentovaná procházka o architektuře a urbanismu Vítězného náměstí s architektem Petrem Kučerou

V týdnu od 24. května proběhly v rámci zapojení veřejnosti tři komentované procházky o architektuře a urbanismu Vítězného náměstí a jeho nejbližšího okolí s architektem Petrem Kučerou. Účastníci se mohli seznámit s historií a urbanistickým vývojem území, nerealizovanými plány na dostavbu 4. kvadrantu i budoucími záměry na jeho proměnu.

Hlavní Město Praha Městská část Praha 6 IPR Penta Sekyra Kaprain Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ON plan