4. kvadrant Vítězného náměstí
Mezinárodní architektonická soutěž
Praha - Česká republika

4. Kvadrant

Zapojení veřejnosti a hlavních aktérů území

Místní obyvatelé, studenti a pedagogové, živnostníci, zaměstnanci místních firem a institucí v okolí a další uživatelky a uživatelé území mají jedinečnou zkušenost s Vítězným náměstím a jeho okolím. Dobře znají hodnoty a problém území, které mohou být pro každou demografickou skupinu a každý typ uživatelů jiné.

Kdy a jak se mohla zapojit veřejnost?

Výsledky soutěže mohla veřejnost ovlivnit ve dvou fázích – v rámci přípravy podkladů soutěže a v rámci poslední fáze soutěže, kdy proběhla konzultace vybraných návrhů.

příprava soutěže květen – červen 2022
zapojení veřejnosti do přípravy podkladů soutěže
výběr účastníků soutěžního workshopu polovina srpna – září 2022
1. fáze soutěže říjen 2022 – leden 2023
2. fáze soutěže a výstava soutěžních návrhů leden – červen 2023
konzultace vybraných návrhů

Jak jste se mohli zapojit do konzultace soutěžních návrhů?

Od 29. května do 11. června 2023 měla veřejnost možnost okomentovat návrhy, které postoupily do finále soutěže. Všechny komentáře byly následně shrnuty do zprávy, která byla soutěžní porotě předána před jejím závěrečným jednáním. Zprávu z konzultace soutěžních návrhů si můžete stáhnout níže.


Zpráva ze zapojení veřejnosti do konzultace soutěžních návrhů

Příloha 1

Jak jste se mohli zapojit do přípravy podkladů soutěže?

Veřejnost již byla zapojena do přípravy soutěže na revitalizaci Vítězného náměstí a v rámci analýzy území veřejných prostranství Kampusu Dejvice. Výsledky těchto šetření byly podkladem pro zadání soutěže na dostavbu 4. kvadrantu.

Osobně v infostánku

Od 24. do 28. 5. 2022 byl při vyústění Technické ulice do Vítězného náměstí umístěn infostánek. Zájemci měli možnost přijít během otevírací doby do informačního místa a podělit se o své postřehy.

Vyplněním on-line dotazník s mapou

Od 24. 5. do 17. 6. 2022 bylo možné vyplněním on-line dotazníku vyjádřit své hodnocení současného stavu zájmového území.

Členstvím v konzultační skupině

Členem konzultační skupiny se mohl stát, kromě zástupců hlavních aktérů, i každý aktivní občan, který měl zájem zapojit se do konzultace podkladů soutěže.

Jak byly Vaše postřehy využity?

Všechny postřehy a komentáře byly shrnuty do publikace „Informace o území“, kterou obdrželi účastníci soutěže spolu s výzvou k účasti v 1. fázi soutěže. Staly se tak jedním z podkladů soutěžících při tvorbě návrhů dostavby 4. kvadrantu. Zprávu ze zapojení veřejnosti před soutěží si můžete stáhnout níže.

Zpráva ze zapojení veřejnosti

Konzultační skupina

Členem konzultační skupiny se mohl stát, kromě přímo oslovených zástupců hlavních aktérů, i každý aktivní občan, který měl zájem zapojit se do konzultace podkladů soutěže. 

V průběhu června 2022 bylo s konzultační skupinou konzultováno rámcové zadání soutěže. 10. června obdrželi členové konzultační skupiny rámcové zadání soutěže, ke kterému měli následně do 24. června možnost se vyjádřit. První setkání konzultační skupiny proběhlo 17. června v Národní technické knihovně formou výstavy, druhé setkání proběhlo 27. června online. Podměty z konzultace rámcového zadání a reakce na ně si můžete stáhnout níže.

Zpráva z konzultace zadání

Komentovaná procházka po Vítězném náměstí 

V týdnu od 24. května 2022 proběhly v rámci zapojení veřejnosti tři komentované procházky o architektuře a urbanismu Vítězného náměstí a jeho nejbližšího okolí s architektem Petrem Kučerou. Účastníci se mohli seznámit s historií a urbanistickým vývojem území, nerealizovanými plány na dostavbu 4. kvadrantu i budoucími záměry na jeho proměnu.

Odborná debata 

28. června 2022 proběhla v Národní technické knihovně odborná debata, která se zabývala otázkami: Jak se promění 4. kvadrant Vítězného náměstí? Jak jeho nová podoba naváže na historický vývoj území i již vytvořené studie? Debaty se zúčastnili zástupci investorů, města, městské části Praha 6 i odborníci na historii, urbanismus a architekturu.

Záznam z debaty naleznete zde
Hlavní Město Praha Městská část Praha 6 IPR Penta Sekyra Kaprain Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ON plan