4. kvadrant Vítězného náměstí
Mezinárodní architektonická soutěž
Praha - Česká republika

4. Kvadrant

Soutěž

Typ soutěže

Soutěž bude probíhat formou soutěžního workshopu, který má následující parametry:

Jde o užší soutěž. Porota vybere 6–10 uchazečů na základě přihlášky do soutěže, do 2. kola postoupí 3–5 účastníků soutěže.

Soutěžní workshop je neanonymní, soutěžní porota, tedy i zadavatelé, budou vést se soutěžícími v průběhu workshopu přímý dialog.

Soutěž je dvoufázová – v 1. fázi připraví týmy koncept dostavby 4. kvadrantu Vítězného náměstí, který bude ve 2. fázi rozpracován do podrobnějšího návrhu.

Zadavatel

Zadavatelem soutěže je společnost Fourth Quadrant s.r.o. Soutěž je pořádána ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, hlavním městem Praha, městskou částí Praha 6 a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1269 z 30. 5. 2022. 

Zadání soutěže

Cílem soutěže je nalézt optimální architektonické a urbanistické řešení dostavby 4. kvadrantu Vítězného náměstí. V rámci dostavby 4. kvadrantu budou řešeny záměry společnosti Fourth Quadrant a Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) a jejich skloubení se záměry města na revitalizaci Vítězného náměstí a veřejných prostranství areálu Kampusu Dejvice.

Záměr společnosti Fourth Quadrant

Společnost Fourth Quadrant hledá inovativní, funkční a efektivní řešení dostavby 4. kvadrantu, které naváže na urbanistickou strukturu území i plány města na revitalizaci Vítězného náměstí a Kampusu Dejvice.  

Záměrem společnosti je vybudovat v řešeném území polyfunkční objekty, které nabídnou prostory pro občanskou vybavenost, s bydlením a kancelářemi ve vyšších patrech. Realizace dostavby 4. kvadrantu tak přispěje k revitalizaci Vítězného náměstí a navazujících ulic a k řešení deficitu občanské vybavenosti, obchodů a služeb, jak pro obyvatele navazující obytné čtvrti, tak i pro studenty a zaměstnance v kampusu Dejvice.

Záměr VŠCHT

Záměrem VŠCHT je v území 4. kvadrantu vybudovat objekt, který doplní historické budovy školy v kampusu Dejvice. V nové budově budou prostory pro výuku a administrativu univerzity. Své sídlo zde najdou ústavy, které ke svému fungování nepotřebují laboratoře. V přízemí objektu budou umístěny prostory pro využití veřejností, jako je společenský sál, restaurace a minipivovar.

Předběžný harmonogram soutěže

Výběr účastníků soutěže příjem žádostí o účast do 16. září 2022 16:00 SELČ
Porota vybere 6 – 10 účastníků soutěže 21. září 2022
1. fáze soutěže 1. soutěžní workshop 25. října 2022
odevzdání konceptu 20. ledna 2023
2. soutěžní workshop 13.–14. února 2023
2. fáze soutěže odevzdání návrhu 19. května 2023
3. soutěžní workshop 12.–13. června 2023
Výstava soutěžních návrhů do 90 dnů od odevzdání návrhů

Porota

Nezávislá část poroty
Řádní členové Náhradníci
Kees Christiaanse Janica Šipulová
Alex Lifschutz Jan Magasanik
Michal Kohout Petr Kučera
Lucie Vogelová
Martin Arfalk
Tomáš Valent
Závislá část poroty
Řádní členové Náhradníci
Petr Hlaváčekhlavní město Praha Petr Zemanhlavní město Praha
Jakub Stárekměstská část Praha 6 Petr Prokopměstská část Praha 6
Petr PaličkaPenta Real Estate Kristina UllmannováInstitut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Leoš AnderleSekyra Group Dušan ŠevelaPenta Real Estate
Milan PospíšilVŠCHT Ladislav VšetečkaSekyra Group
František DombekKaprain
Petr ŠichtancVŠCHT

Odměny

Účastníci 1. fáze soutěže 16 000 EUR
Účastníci 2. fáze soutěže 60 000 EUR
Vítěz soutěže + 20 000 EUR

Následná zakázka

Zadavatel předpokládá po ukončení soutěže jednat s vítězem soutěže o uzavření smlouvy na zpracování těchto dokumentů a zajištění činností:

Dokument/činnost Rozsah řešení
urbanistická studie s regulačními prvky část Fourth Quadrant i část VŠCHT
architektonická studie část Fourth Quadrant
práce design architekta pro všechny fáze projektové přípravy část Fourth Quadrant
Hlavní Město Praha Městská část Praha 6 IPR Penta Sekyra Kaprain Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ON plan