4. kvadrant Vítězného náměstí
Mezinárodní architektonická soutěž
Praha - Česká republika

4. Kvadrant

Soutěž

Cílem soutěže je nalezení optimálního architektonického a urbanistického řešení dostavby 4. kvadrantu Vítězného náměstí. Vítězný návrh by měl navázat na urbanistickou koncepci Dejvic Antonína Engela z roku 1924 a při tom zohlednit soudobé požadavky na polyfunkční zástavbu nejvyšších enviromentálních standardů, jež bude místem čilého společenského, ekonomického a kulturního života Prahy 6.

Více

Místo

Řešené území je součástí Vítězného náměstí, které je srdcem i značkou Dejvic. Stávající bloková struktura Dejvic byla založena ve 20. letech 20. století podle urbanistického konceptu profesora Antonína Engela. Ten je založen na osové, symetrické kompozici s ústředním prostorem Vítězného náměstí. Severozápadní kvadrant Vítězného náměstí však není dodnes zastavěn, náměstí není uzavřeno a původní urbanistická koncepce ztrácí na čitelnosti. Společnost Fourth Quadrant s.r.o. společně s Vysokou školou chemicko-technologickou plánují toto prázdné místo ve struktuře Dejvic zastavět.


VíceParticipace

Do tvorby zadání byli zapojeni hlavní aktéři a veřejnost. Během května a června 2022 mohla veřejnost vyplněním dotazníku vyjádřit hodnocení současného stavu území. Členové konzultační skupiny složené z hlavních aktérů a aktivních občanů měli možnost konzultovat rámcové zadání soutěže. Výstupy participace byly podkladem pro tvorbu zadání soutěže. V první polovině roku 2023 budou mít členové konzultační skupiny možnost konzultovat vybrané návrhy.


VíceAktuality

O dostavbě Vítězného náměstí rozhodne mezinárodní architektonická soutěž

8.8.2022

Hlavní město Praha a Městská část Praha 6 daly zelenou vyhlášení mezinárodní architektonické soutěže na dostavbu tzv. 4. kvadrantu Vítězného náměstí. Po 100 letech od návrhu urbanistické struktury Dejvic tak dojde k dostavbě tohoto třetího největšího pražského náměstí. Možná podoba dostavby bude známá v květnu příštího roku. Investorem je společnost Fourth Quadrant, kterou spoluvlastní tři české realitní společnosti – Penta Real Estate, Sekyra Group a Kaprain. Část pozemku vlastní i Vysoká škola chemicko-technologická, jež zde plánuje umístit i vlastní minipivovar.

Přečíst celou novinku

Kontakt

Dotazy účastníků soutěže
questions@4kvadrant.cz
Mediální dotazy
Petr Návrat
ONplan
navrat@onplanlab.com
+420 608 705 405

Hlavní Město Praha Městská část Praha 6 IPR Penta Sekyra Kaprain Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ON plan