4. kvadrant Vítězného náměstí
Mezinárodní architektonická soutěž
Praha - Česká republikaZapojte se do konzultace soutěžních návrhů

Podělte se s námi o Váš názor na návrhy, které postoupily do finále soutěže. Od 29. května do 11. června 2023 má veřejnost možnost návrhy okomentovat. Všechny komentáře budou následně shrnuty do zprávy, která bude soutěžní porotě předána před jejím závěrečným jednáním, na kterém vybere vítěze soutěže.


Zapojte se

Soutěž

Cílem soutěže je nalezení optimálního architektonického a urbanistického řešení dostavby 4. kvadrantu Vítězného náměstí. Vítězný návrh by měl navázat na urbanistickou koncepci Dejvic Antonína Engela z roku 1924 a přitom zohlednit soudobé požadavky na polyfunkční zástavbu nejvyšších enviromentálních standardů, jež bude místem čilého společenského, ekonomického a kulturního života Prahy 6.

Více

Místo

Řešené území je součástí Vítězného náměstí, které je srdcem i značkou Dejvic. Stávající bloková struktura Dejvic byla založena ve 20. letech 20. století podle urbanistického konceptu profesora Antonína Engela. Ten je založen na osové, symetrické kompozici s ústředním prostorem Vítězného náměstí. Severozápadní kvadrant Vítězného náměstí však není dodnes zastavěn, náměstí není uzavřeno a původní urbanistická koncepce ztrácí na čitelnosti. Společnost Fourth Quadrant s.r.o. společně s Vysokou školou chemicko-technologickou plánují toto prázdné místo ve struktuře Dejvic zastavět.


VíceParticipace

Do tvorby zadání byli zapojeni hlavní aktéři a veřejnost. Během května a června 2022 mohla veřejnost vyplněním dotazníku vyjádřit hodnocení současného stavu území. Členové konzultační skupiny složené z hlavních aktérů a aktivních občanů měli možnost konzultovat rámcové zadání soutěže. Výstupy participace byly podkladem pro tvorbu zadání soutěže. V první polovině roku 2023 budou mít členové konzultační skupiny možnost konzultovat vybrané návrhy.


Více

Aktuality

Město a investor zveřejnilo pět návrhů pro dostavbu pražského Vítězného náměstí. Vítěze soutěže vybere mezinárodní porota, zapojit se může i veřejnost.

29. 5. 2023

Byty, kanceláře, chybějící občanská vybavenost či nové kulturní centrum pro Prahu 6. To vše má přinést dostavba 4. kvadrantu Vítězného náměstí. Návrhy pěti finalistů mezinárodní architektonické soutěže představí venkovní výstava přímo na Vítězném náměstí. Veřejnost má možnost se k návrhům vyjádřit, komentáře občanů budou předány mezinárodní odborné porotě ještě před jejím rozhodnutím o vítězi. 

Přečíst celou novinku

Dostavba Vítězného náměstí se o krok přiblížila, do finále postoupily české i světové architektonické špičky

24. 2. 2023

Soutěž na dostavbu 4. kvadrantu Vítězného náměstí se posunula do 2. fáze. Mezinárodní porota vybrala pět soutěžních týmů, které zpracují detailní návrh dostavby třetího největšího pražského náměstí a centra Dejvic. Mezi multidisciplinárními týmy jsou světoznámá architektonická studia i oceňované české kanceláře.

Přečíst celou novinku

Kontakt

Dotazy účastníků soutěže
questions@4kvadrant.cz

Mediální dotazy
Petr Návrat
ONplan
navrat@onplanlab.com
+420 608 705 405

Hlavní Město Praha Městská část Praha 6 IPR Penta Sekyra Kaprain Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ON plan